Uitslag jaarlijks oogonderzoek (ECVO) Raena fra Isafold

Uitslag jaarlijks oogonderzoek (ECVO)
Donderdag 13Juni, P/A Universiteitskliniek Utrecht
Het oogonderzoek (ECVO) moet bij IJslanders jaarlijks herhaald worden. Raena heeft nu een jaar geleden haar eerste oogonderzoek ondergaan, ze werd vrij verklaard van erfelijke oogaandoeningen, maar ondanks dat, blijft zo’n onderzoek elke keer weer spannend. Deze keer zijn we bij de Universiteits kliniek in Utrecht geweest, hier werken hele vakkundige mensen die hun tijd er echt voor nemen en precies weten wat ze doen.
Maar met heel erg veel pijn in ons hart en tranen in onze ogen, moeten we helaas mededelen dat uit het oogonderzoek is gebleken dat er iets niet goed is. Er zijn ‘wolkjes’ vocht gevonden in de voorste kamer, een plek waar deze niet zouden mogen/kunnen zitten, dit kan twee oorzaken hebben, maar de tijd zal uit moeten wijzen wat de oorzaak is, dat betekend dat ze Raena het komende jaar onder controle willen houden om te kunnen constateren wat de oorzaak is, hoe het vocht daar terecht is gekomen.
Een “aandoening” die nog niet eerder bij de IJslander geconstateerd is, dit geeft veel onduidelijkheid met zich mee, een vervolgonderzoek tijdens een panelavond is daarom noodzakelijk, dit is een avond waarbij alle specialisten op dit gebied bijeenkomen en samen het oogonderzoek uitvoeren, observeren en beoordelen om zo tot een conclusie te komen. Dit onderzoek zal plaatsvinden op 4 September as.
Voorlopig advies van de dierengeneeskunde: niet fokken.

Onze grote droom zelf een nestje te kunnen fokken is in duigen gevallen, maar dat is nu even bijzaak, Raena’s gezondheid staat nu ver bovenaan, U begrijpt dat wij nu alleen maar kunnen hopen dat de situatie niet verergerd en het enigzins mee zal vallen. Het is en blijft ons knappe dametje en we zullen er altijd voor haar zijn!